Blanca Condal Gestiones S.L. (BCG), fundada a Cornellà de Llobregat l'any 1998, inicia les seves activitats com a transport auxiliar de l'electrodomèstic. La seva bona implantació en el mercat com a especialista en aquest sector, dedicats exclusivament a l'emmagatzematge, distribució, logística i lliuraments a domicili d'aparells electrodomèstics, és fruit d'una adequada gestió empresarial i desenvolupament professional dels seus integrants, que han estat els artífexs del que avui coneixem com "BCG Logística de última milla".

Posem a la seva disposició una amplíssima gamma de serveis que li permetran major disponibilitat de temps per a les seves activitats comercials, i preus que confirmaran la imatge de dinamisme i eficàcia que vostè dóna als seus clients.

Un grup capacitat de professionals al servei de l'transport, li proporcionarà la satisfacció pròpia d'un projecte executat a la mida de les seves necessitats.

El nostre complet servei informàtic ens permet la connexió permanent, així com l'obtenció de comprovants de lliurament i la petició dels seus albarans i factures.

La constant renovació i important cartera de clients que ens avala, ens ha portat a situar-nos com una de les empreses més eficaces, serioses i reconegudes en el transport d'electrodomèstics.

Els convidem a formar part i disposar des d'ara mateix dels nostres serveis.

Juan Palmero

General Manager

Utilitzem cookies